Z roku na rok w Polsce dostarczanych jest coraz więcej przesyłek kurierskich. Najczęściej sprzedawcy wybierają firmę kurierską, która dostarczy paczkę szybko i w niskiej cenie. Niestety rzadziej uwagę zwraca się na inne aspekty, takie jak doręczenie przesyłki w nienaruszonym stanie. Wciąż dość powszechnym problemem, który pojawia się w procesie transportu paczek są ich uszkodzenia. Czasem jest to wina nieodpowiedniego zabezpieczenia paczki przez nadawcę, a innym razem niewłaściwe warunki transportu lub przeładunku. Częste przerzucanie paczek, sortowanie oraz przewożenie mogą doprowadzić do łatwego uszkodzenia opakowania, a nawet zawartości. Często w przypadku, gdy otrzymujemy wadliwą przesyłkę, nie wiemy do kogo się zgłosić oraz jak rozwiązać sprawę. Na szczęście prawo stoi po stronie konsumenta i daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie w takich przypadkach. Powinniśmy pamiętać, że za stan przesyłki od momentu nadania do chwili wręczenia adresatowi odpowiada firma kurierska. Możemy ubiegać się o odszkodowanie od takiej spółki nie tylko w razie uszkodzenia przesyłki, ale również w przypadku jej zgubienia lub opóźnionego doręczenia.

Wiele osób zastanawia się, czy reklamację powinien zgłosić nadawca, czy odbiorca. W rzeczywistości takie prawo mają obie strony. W sytuacji, kiedy odbiorca dokonał zmian w umowie przewozu, odebrał już przesyłkę lub list przewozowy, automatycznie prawo do reklamacji jest po stronie odbiorcy. W niektórych przypadkach za uszkodzenia przesyłki odpowiedzialność ponosi sprzedawca. Odbiorca przesyłki musi jednak udowodnić wtedy, że uszkodzenia powstały już przed nadaniem paczki.

O czym należy pamiętać przy odbiorze paczki?

Bardzo istotne jest, aby adresat sprawdził stan paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nawet drobnych uszkodzeń zewnętrznych, warto poprosić o protokolarne ustalenie stanu paczki. Najczęściej uszkodzone zostało tylko opakowanie, a zawartość pozostaje w stanie nienaruszonym. Jednak zawsze lepiej od razu dokładnie to sprawdzić. W takiej sytuacji kurier tworzy protokół, gdzie opisuje stan zawartości oraz uszkodzenia. W przypadku, gdy odbiorca nie zgadza się z opisem kuriera, ma on prawo do dopisania własnych uwag. Dokument powinien powstać w dwóch jednakowych kopiach oraz posiadać podpisy obu stron. Jedna kopia zostaje u odbiorcy, a drugą zabiera kurier. To właśnie na podstawie tego dokumentu odbiorca ma prawo do złożenia późniejszej reklamacji oraz otrzymania rekompensaty za poniesioną stratę. Należy pamiętać, że samo spisanie protokołu nie jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji oraz ubieganiem się o odszkodowanie.

W jaki sposób składać reklamację, gdy otrzymamy uszkodzoną przesyłkę?

Każda z firm kurierskich posiada odrębne zapisy w regulaminie odnośnie tego, jak powinna być składana reklamacja. Jednak w przypadku, kiedy odbierzemy paczkę od kuriera i pokwitujemy odbiór, a zastrzeżenia nie zostaną od razu zgłoszone to musimy liczyć się z tym, że wygasają nam prawa do roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zwracać uwagę nawet na najmniejsze uszkodzenia przesyłki.

W przypadku kiedy paczka nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń z zewnątrz, a okaże się, że w środku zawartość jest uszkodzona, działania, które musi podjąć odbiorca są nieco inne. Ustalono, że jest siedem dni na to, aby zgłosić fakt do firmy kurierskiej i wyrazić żądanie o ustalenie stanu przesyłki. W praktyce najlepiej działać jak najszybciej. Firma kurierska ma obowiązek wysłać przedstawiciela, który osobiście sprawdzi uszkodzenia przesyłki. Na tym etapie zwykle pojawiają się problemy związane z udowodnieniem, że uszkodzenia powstały w trakcie transportu, a nie po odbiorze paczki od kuriera.
Kiedy firma kurierska nie przyjmie reklamacji lub się do niej nie ustosunkuje w ciągu 3 miesięcy, aby ubiegać się o swoje prawa pozostaje droga sądowa. Korzystając z tego prawa powinniśmy mieć na uwadze fakt, że odszkodowawcze roszczenia za uszkodzoną w transporcie przesyłkę podlegają przedawnieniu po roku czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × dwa =