Wśród milionów paczek wysyłanych każdego dnia nietrudno o uszkodzenie lub zgubienie kilku z nich. Znaczna większość firm kurierskich oferuje ubezpieczenie przesyłki wliczone w cenę nadania, dlatego ewentualne ubieganie się o odszkodowanie jest możliwe niezależnie od rodzaju paczki. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu masz prawo złożyć reklamację zgodnie z regulaminem danego przewoźnika.

Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, który staje się wówczas ważnym świadkiem mogącym potwierdzić zaistniałą sytuację. W takim przypadku następuje spisanie protokołu będącego załącznikiem do składanego wniosku. Możesz w nim zawrzeć własne uwagi dotyczące stanu dostarczonej paczki oraz ustaleń z jej nadawcą. Tak sporządzony dokument powinien zostać wydany w dwóch kopiach, a jedna z nich musi trafić do firmy kurierskiej zajmującej się danym przypadkiem.

Kto powinien złożyć reklamację?

Prawo do reklamacji przysługuje zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, jednak ta kwestia jest regulowana kilkoma zasadami. W sytuacji, gdy paczka zostanie dostarczona, a osoba zamawiająca podpisze dokument potwierdzający jej odbiór, prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie przestaje przysługiwać nadawcy. Wówczas jedynie odbiorca może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia związanego z uszkodzeniem przesyłki. Jeśli jej stan nie został sprawdzony w obecności kuriera, a szkody nie są widoczne z zewnątrz, osoba zamawiająca ma prawo złożyć odpowiedni wniosek w terminie siedmiu dni od daty doręczenia.

Warto zrobić to tego samego dnia, ponieważ takie działanie może przyspieszyć cały proces. Niestety taka sytuacja generuje również liczne problemy i trudności, ponieważ niezwykle pracochłonne jest stwierdzenie, czy przesyłka została uszkodzona podczas transportu. Istnieją bowiem oszuści, których celem jest wyłudzenie odszkodowania za szkody nie mające miejsca w rzeczywistości, zrobione tylko po to, by obciążyć firmę kurierską. Z tego powodu warto sprawdzić stan paczki tuż po jej odebraniu i poprosić kuriera o pozostanie w celu spisania ewentualnego protokołu, stanowiącego niezwykle ważny dowód podczas całego procesu związanego z wypłatą środków.

Kiedy nie przysługuje Ci prawo do reklamacji?

Istnieje wiele zasad regulujących prawo do składania wniosków o odszkodowanie za uszkodzenia paczki podczas transportu. Każda firma kurierska posiada własny regulamin określający tę kwestię. Jest on zwykle dostępny na jej stronie internetowej lub w punkcie nadania. W sytuacji, gdy zły stan przesyłki można określić na podstawie jej zewnętrznego wyglądu i zostanie ona odebrana bez żadnych zastrzeżeń, odbiorcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie.

W takiej sytuacji należy sporządzić protokół w obecności kuriera oraz powiadomić firmę przewozową przed przyjęciem paczki. Inaczej jest natomiast w przypadku uszkodzeń wewnątrz opakowania. Takie szkody można zauważyć dopiero po jego otworzeniu, co następuje często już po odjeździe kuriera spod domu odbiorcy. W takiej sytuacji osoba zamawiająca ma prawo do złożenia zażalenia w ciągu tygodnia od odebrania paczki, jednak warto zrobić to jeszcze tego samego dnia.

Prawo do uzyskania odszkodowania za szkody związane ze stanem przewożonej paczki nie obejmuje również towarów zapisanych na specjalnej liście. Określa ona produkty wyłączone z transportu przez daną firmę kurierską. W sytuacji, gdy w paczce znajduje się taki przedmiot, cała przesyłka nie podlega odszkodowaniu. Mogą to być rośliny, dokumenty osobiste, pieniądze, karty płatnicze, jedzenie, butle z gazem, części samochodowe, akumulatory, broń, zwierzęta, materiały niebezpieczne, narkotyki, papierosy, alkohol, produkty nielegalne, ciecze i wiele innych.

Zakres zakazanych przedmiotów zależy od konkretnej firmy kurierskiej, a dokładne listy powinny znajdować się na stronie internetowej wybranego przewoźnika. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie nie obejmuje również przesyłek, których zawartość nie została dokładnie zadeklarowana. Z tego powodu nie warto zatajać żadnego elementu paczki, nawet w sytuacji, gdy znajduje się on na liście przedmiotów zakazanych.

Ile trwa proces wypłaty odszkodowania?

Wypłata odszkodowania zajmuje zazwyczaj stosunkowo dużo czasu oraz jest procesem wymagającym cierpliwości i samozaparcia. W sytuacji, gdy firma kurierska odrzuci zasadny wniosek lub nie odpowie na niego w przeciągu kilku miesięcy, odbiorca ma możliwość założenia sprawy sądowej. Warto wiedzieć, że tego typu sytuacje przedawniają się po upływie roku, dlatego szybkość działania jest niezwykle ważna.

W ten zakres czasowy nie wlicza się jednak okresu oczekiwania na decyzję firmy kurierskiej, czyli wyżej wspomnianych trzech miesięcy. Proces sądowy jest niestety bardzo czasochłonny i może nie przynieść oczekiwanych skutków. Jednak w sytuacji, gdy sprawa dotyczy wartościowego i unikatowego przedmiotu, złożenie wniosku może okazać się jedynym sposobem na zadośćuczynienie poszkodowanej osobie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − szesnaście =